بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

عبدالاعلى مى گوید:
در بین راه مدینه به حضرت صادق علیه السلام برخورد کردم . روز بسیار گرمى بود، گفتم :
فدایت شوم با آن مقامى که پیش خداوند دارى و از خویشان رسول خدا علیه السلام مى باشى ، چرا در این گرما خود را این چنین به زحمت انداخته اى ؟
امام علیه السلام فرمود:
عبدالاعلى ! من براى جستجوى روزى بیرون آمدم تا از مثل تو بى نیاز شوم


  بحار : ج 47، ص 55

تماس با ما